Declareren
Hieronder het declaratieformulier 2016/2017:
Declaratieformulier
Bij vragen of onduidelijkheid kan er contact worden opgenomen met de penningmeester:

Bas Broere
Penningmeester
penningmeester@sdvndancefever.nl

Machtigingsformulier contributie en lesgeld
Voordat je inschrijving bevestigd kan worden dien je dit machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij het bestuur.
Voor de inschrijvingen van september 2016 dient dit machtigingsformulier vóór 1 oktober 2016 bij het bestuur te zijn ingeleverd.
Let op! Een scan is niet voldoende. Het originele document dient te worden ingeleverd.

Machtiging ALV
Tijdens de ALV vinden stemmingen plaats. Kun je niet aanwezig zijn, maar wil je toch je stem laten gelden? Dan kun je een ander lid dat wèl bij d ALV aanwezig is machtigen. Als je iemand machtigt, moet dit zwart op wit staan met een handtekening. Hieronder kun je het machtigingsformulier vinden. Dit formulier moet voordat de ALV begint, ingevuld en ondertekend aan het bestuur worden overhandigt.
Machtigingsformulier

Kasformulier
Voor het aanvragen van een kas door commissies dient direct contact te worden opgenomen met penningmeester@sdvndancefever.nl.