De KasCo wordt voor dezelfde termijn als de penningmeester aangesteld en controleert in opdracht van de ALV de financiën. Dat betekent door het jaar heen steekproeven en aan het eind een grote controle. We vertellen dan onze bevinden aan de ALV. We vinden het belangrijk dat de financiën goed en overzichtelijk bijgehouden worden.

De KasCo bestaat uit de volgende leden:

Bob Muit
Jeroen de Jong
Pauline Roost