Declareren
Hieronder het declaratieformulier 2018/2019:
Declaratieformulier
Bij vragen of onduidelijkheid kan er contact worden opgenomen met de penningmeester:

Gabi Rahimbaks
Penningmeester
penningmeester@sdvndancefever.nl

Machtigingsformulier contributie en lesgeld
Voordat je inschrijving bevestigd kan worden dien je het onderstaande machtigingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij het bestuur als je in collegejaar 2017/2018 geen lid bent geweest.
Voor de inschrijvingen van september 2018 dient dit machtigingsformulier vóór 1 oktober 2018 bij het bestuur te zijn ingeleverd.
Let op! Een scan is niet voldoende. Het originele document moet worden ingeleverd.
Machtigingsformulier Contributie

Machtiging ALV
Tijdens de ALV vinden stemmingen plaats. Kun je niet aanwezig zijn, maar wil je toch je stem laten gelden? Dan kun je een ander lid dat wèl bij de ALV aanwezig is machtigen.
Volg hiervoor de volgende stappen:

  1. Stuur uiterlijk 12 uur voor aanvang van de ALV een email naar secretaris@sdvndancefever.nl
  2. Zet de persoon die jij wilt machtigen in de CC.
  3. Benoem in de mail jouw naam, de naam van de gemachtigde persoon en de datum van de desbetreffende ALV.

Kasformulier
Voor het aanvragen van een kas door commissies dient minimaal twee weken van tevoren contact te worden opgenomen met penningmeester@sdvndancefever.nl.