English follows Dutch
 
 
In februari zullen er twee weken lang proeflessen gehouden worden. Deze zullen plaatsvinden in de weken van 5 en 12 februari. Er zullen proeflessen zijn voor de volgende groepen:
 • Hiphop
  • Beginners
  • Halfgevorderd
  • Gevorderd
  • Wedstrijdteam: om deel te nemen aan deze groep is het verplicht om ook in Hiphop Gevorderd te dansen; in de tweede week van de proeflessen zullen er audities gehouden worden
 • Klassiek Ballet
  • Beginners
  • Gevorderd
  • Spitzen: om deel te nemen aan deze groep is het verplicht om ook in Klassiek Ballet Gevorderd te dansen
 • Modern Jazz
  • Beginners
 • Showdance
  • Beginners
  • Gevorderd
  • Demoteam: om deel te nemen aan deze groep is het verplicht om ook in Showdance Gevorderd te dansen; in de tweede week van de proeflessen zullen er audities gehouden worden.
 • Stijldansen
  • Sprintgroep
   • Stijldansen sprintgroep zal een versnelde beginnerscursus worden op de maandag van 18.00u tot 19.00u. Hier zal weinig tot geen herhaling zijn, dus wordt een goede inzet en veel aanwezigheid verwacht. Ook is doorstroom naar de C-groep aan het einde van het jaar niet gegarandeerd. De docenten zullen hier een advies over geven.
   • Deze proefles vindt alleen op maandag 5 februari plaats (dus niet in de tweede week op 12 februari). Als hier nog een extra proefles voor komt, horen jullie dit nog.
  • Topklasse
   • De topklasse is het hoogste niveau in Stijldansen dat Dance Fever te bieden heeft. Het is geschikt voor paren die met wedstrijden op finale debutanten 2 niveau of hoger dansen. Het kan zijn dat er in vorige lessen al met een choreo gewerkt is die in een van de proeflessen wordt uitgewerkt. Deze zal wel herhaald worden, maar dit kan wat snel gaan. Wanneer je aan deze proefles deel wil nemen, dien je dit aan het begin van de les te melden aan de docenten.
Als je deel wilt nemen aan een van de proeflessen, kun je je aanmelden via een mail naar comm.dans@sdvndancefever.nl.
Voor de groepen die niet genoemd zijn hierboven zullen er helaas geen proeflessen zijn, omdat deze groepen te vol zitten of omdat ze om een andere reden niet geschikt zijn voor proeflessen.
Kijk hier voor de tijden en locaties van de verschillende groepen.
 
Mocht je het eerste halfjaar in een groep hebben gedanst waar nu geen proefles voor wordt aangeboden, dan kun je je voor het tweede halfjaar inschrijven door uiterlijk 16 februari een mail te sturen naar secretaris@sdvndancefever.nl Dit geldt voor de volgende groepen: modern halfgevorderd en gevorderd, ballet halfgevorderd, showdance demoteam, Stijldansen D1, D2, C, B en A
 
_ _ _ _ _
 
 
There will be two weeks of try-out classes in February, starting on Monday the 5th of February. There will be try-out classes for the following courses:
 • Hiphop
  • Beginners
  • Semi-advanced
  • Advanced
  • Competition team: to take part in this course, you are obliged to also participate in Hiphop Advanced; there will be auditions for this group in the second week of the try-out lessons.
 • Classical Ballet
  • Beginners
  • Advanced
  • Pointe: to take part in this course, you are obliged to also participate in Classical Ballet Advanced.
 • Modern Jazz
  • Beginners
 • Showdance
  • Beginners
  • Advanced
  • Demoteam: to take part in this course, you are obliged to also participate in Showdance Advanced; there will be auditions for this group in the second week of the try-out lessons.
 • Ballroom/Latin
  • Sprint course
   • This course will be a beginners course in Ballroom and Latin, on Mondays from 18.00h until 19.00h, which will be at a higher pace than the usual beginners group. There will be little to no repetition, which means that dedication and being present (almost) all of the lessons will be expected. Also, continuing in the C-course the next year cannot be guaranteed. The teachers will give an advice on this.
   • There will only be a try-out lesson for this course on Monday the 5th of February (so in the second week on the 12th there will not be a try-out lesson). If there will be an additional try-out lesson for this course, we will let you know.
  • Top Class
   • This course has the highest level of Ballroom and/or Latin dancing that Dance Fever has to offer. It is suitable for couples who reach the finals in debutants 2 or higher at competitions. It is possible that the group has already started on a choreography the previous lesson and will continuou working on this during the try-out lesson. There will be some repetition, but it might go somewhat fast. It is required that you notify the teachers at the start of the lesson if you follow this try-out lesson.
If you want to follow any of the try-out lessons, you can register by sending a mail to comm.dans@sdvndancefever.nl.
 
Unfortunately, there will be no try-out lessons for the courses not mentioned above, because these courses do not have enought capacity for try-out lessons or are not suitable for try-out lessons for other reasons.
 
You can find the times and locations of the lessons here.