De lessen worden gegeven op twee locaties. De Jan Massinkhal en Roomsch Leven. Onderin de pagina vinden jullie de adresgegevens.
Het eerste half jaar begint op maandag 4 september 2017. De startdatum van het tweede half jaar volgt.

Let op! Tijdens de eerste twee proeflesweken zijn er géén proeflessen voor Hiphop Wedstrijdteam. De eerste proefles hiervoor is op vrijdag 22 september. Dit zijn tevens de audities. De lessen Hiphop Halfgevorderd en Gevorderd gaan vrijdag 15 september ondanks eerdere twijfel wel door.
Ook is er op maandag 4 september nog geen Stijldansen Lecture. Zie voor het rooster hiervan het jaarrooster stijldansen.

Gedurende het jaar wordt er ook tijd besteed aan ons jaarlijkse optreden tijdens de lessen. Als je hieraan niet wil deelnemen is je les dus soms wat korter. Docenten kunnen je meer informatie geven over wanneer dit het geval is.

 Rooster 17-18

  • Bij te weinig inschrijvingen kan het voorkomen dat een groep zal komen te vervallen.
  • Is voorafgaand aan een les bekend dat er te weinig mensen aanwezig zullen zijn, dan kan ervoor gekozen worden een les eenmalig te laten vervallen. Alle deelnemers worden hiervan op de hoogte gesteld.
  • Studenten hebben bij inschrijving altijd voorrang op niet-studenten. Na plaatsing is je plaats definitief, ook voor niet-studenten.
  • Tevens geven docenten, daar waar zij dit nodig achten, een advies over de groep waar je in thuis hoort. Je kunt hier ook altijd om vragen!

Adresgegevens

Roomsch Leven:
Heyendaalseweg 239
6525 SG Nijmegen

Jan Massinkhal (JMH):
Nieuwe Dukenburgseweg 5
6534 AD Nijmegen